Održan skup GIS ODYSSEY 2011

10.10.2011. 11:07:00

Konferencija GIS ODYSSEY 2011 održana je od 5. do 9. rujna 2011. u Lovranu u organizaciji Hrvatskog informatičkog zbora – GIS foruma (Hrvatska), Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Hrvatska), University of Silesia, Faculty of Computer Science and Materials Science, Faculty of Earth Science (Poljska), SILGIS Association (Poljska) i Cardinal Stefan Wyszyński University (Poljska). Hrvatski hidrografski institut bio je suorganizator i sponzor Konferencije. Na skupu je sudjelovalo 50-ak sudionika.

Teme skupa bile su:

  • Geoinformatika
  • Geodezija i kartografija
  • Informatika i komunikacije
  • Kulturna baština
  • Poljoprivreda i šumarstvo
  • Upravljanje i gospodarenje morem i vodama, hidrografija
  • Europski koridor Baltičko i Jadransko more
  • Globalizacija, razvoj i tranzicijski proces
  • Ostalo

Predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Jurić, pomoćnica ravnatelja, i Tonći Jeličić, načelnik Reprodukcijskog odjela održali su prezentacije radova: „Aktivnosti Hrvatskog hidrografskog instituta i postupak primjene EU programa IPA“ (autori: Jurić, Kasum, Jeličić) i „Ergonomski aspekt upotrebe boja na pomorskim kartama“ (autori: Jeličić, Gržetić, Kasum).

Zadnje vijesti