Nova karta VTS 950

12.1.2015. 9:29:00
Nova karta  VTS 950

Tijekom prosinca 2014 iz tiska je izašla karta 950 VTS Hrvatska služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom (1:950 000). Ovo je tematska karta koja se koristi uz navigacijsku kartu.

Nadzor i upravljanje pomorskim prometom – VTS regulirano je Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (Dio četiri, i Dio šest Pravilnika) (NN 79/13, 140/14). Za postupanje u skladu s odredbama Pravilnika u dijelu koji propisuje nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS) potrebno je koristiti publikaciju Radioslužba za pomorce i za grafički prikaz pojedinih VTS sektora kartu 950 VTS.

Više o novoj karti pogledajte u katalogu. 

Zadnje vijesti

28.11.2023.
HHI na IHO Alumni seminaru

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade Nippon, od 25. do 27. listopada 2023. u Londonu je održan treći po redu CHART Project Alumni Seminar. Na trodnevni seminar pozvani su polaznici iz nacionalnih hidrografskih ureda koji su dosada stekli status pomorskog kartografa...

opširnije HHI na IHO Alumni seminaru