Nova karta VTS 950

12.1.2015. 9:29:00
Nova karta  VTS 950

Tijekom prosinca 2014 iz tiska je izašla karta 950 VTS Hrvatska služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom (1:950 000). Ovo je tematska karta koja se koristi uz navigacijsku kartu.

Nadzor i upravljanje pomorskim prometom – VTS regulirano je Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (Dio četiri, i Dio šest Pravilnika) (NN 79/13, 140/14). Za postupanje u skladu s odredbama Pravilnika u dijelu koji propisuje nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS) potrebno je koristiti publikaciju Radioslužba za pomorce i za grafički prikaz pojedinih VTS sektora kartu 950 VTS.

Više o novoj karti pogledajte u katalogu. 

Zadnje vijesti

21.4.2021.
Novo izdanje publikacija na engleskom jeziku Adriatic Sea Pilot, Volume I i Adriatic Sea Pilot, Volume II

Peljar za male brodove službena je pomorska navigacijska publikacija u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta. Njezin je sadržaj usklađen s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) te s dobrom praksom nacionalnih hidrografskih ureda u izradi službenih publikacija te vrste. Poštujući ta načela i vodeći računa o...

opširnije Novo izdanje publikacija na engleskom jeziku Adriatic Sea Pilot, Volume I i Adriatic Sea Pilot, Volume II