Nova karta VTS 950

1/12/2015 9:29:00 AM
Nova karta  VTS 950

Tijekom prosinca 2014 iz tiska je izašla karta 950 VTS Hrvatska služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom (1:950 000). Ovo je tematska karta koja se koristi uz navigacijsku kartu.

Nadzor i upravljanje pomorskim prometom – VTS regulirano je Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (Dio četiri, i Dio šest Pravilnika) (NN 79/13, 140/14). Za postupanje u skladu s odredbama Pravilnika u dijelu koji propisuje nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS) potrebno je koristiti publikaciju Radioslužba za pomorce i za grafički prikaz pojedinih VTS sektora kartu 950 VTS.

Više o novoj karti pogledajte u katalogu. 

Latest