Hrvatska na 7. sastanku stručne skupine za suradnju u pitanjima MZ-a u Bruxellesu

8.2.2018. 14:12:00
Hrvatska na 7. sastanku stručne skupine za suradnju u pitanjima MZ-a u Bruxellesu

Pomoćnik ravnateljice Hrvatskog hidrografskog instituta Željko Bradarić i voditelj nacionalne središnjice za traganje i spašavanje Edo Šarunić sudjelovali su na 7. sastanku stručne skupine za suradnju u pitanjima mjesta zakloništa (MZ) koji se održao 1. veljače 2018. u Bruxellesu. Stručna skupina uspostavljena je u skladu s odlukom Europske komisije radi sustavnog bavljenja pitanjima u vezi sa složenom i osjetljivom problematikom mjesta zakloništa za brodove u nevolji.

Hrvatski predstavnici pozvani su da prezentiraju hrvatski koncept, koji je od 2007. implementiran kao cjelovito rješenje jer je posebnim propisom (Pravilnik o mjestima zakloništa, NN 3/08 i 101/16), a u skladu s Direktivom 2002/59/EZ i uputama Međunarodne pomorske organizacije, obuhvatio organizacijski aspekt kao i softversku podršku odlučivanju (DSS) (http://www.hhi.hr/projects/viewproject/12). HHI i nakon implementacije pruža sustavnu podršku održavanjem baze prostornih i drugih podataka kao i funkcionalnosti posebnog modula višekriterijalne analize (DSS) te osposobljavanjem korisnika, čime cijeli sustav čini upotrebljivim i održivim za glavnu namjenu.

Koncept kao takav još i danas predstavlja dobar primjer održivog i kvalitetnog uređenja jednog važnog i osjetljivog pitanja vezanog uz more i plovidbu brodova. Shodno tome, stalno je predmet interesa brojnih članica EU-a i EMSA-e, pa je tako bilo i ovom prigodom.

Na sastanku je istaknuto da je, uz redovito održavanje postojećeg sustava, poseban stručno-znanstveni tim nastavio s istraživanjima mogućnosti unapređenja DSS-a primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Stoga, pored operativno-funkcionalnog rješenja iz 2007., trenutno postoji definirani koncept kvalitetnog unapređenja DSS-a temeljenog na metodologiji procjene rizika i višekriterijalnoj analizi. Osim konkretnih ideja o znatno širem funkcionalnom unapređenju postojećeg DSS-a primjenom na ostale izvanredne i redovite situacije na moru, postoji razrađeni koncept moguće primjene određenih funkcija i na razini EU-a odnosno njihove integracije u postojeće funkcionalnosti servisa koje pruža EMSA.

S obzirom na iskazani interes postavljanjem pitanja nakon prezentacije, još je jednom potvrđena kvaliteta hrvatskog rješenja ovog vrlo osjetljivog i složenog pitanja. Predsjedavajući, kao i ostali sudionici, u zaključku su izrazili podršku daljnjem unapređenju DSS-a, posebno u segmentu modula višekriterijalne analize (VKA) kao jedinstvenog rješenja na europskoj i svjetskoj razini. S obzirom na zaključke i smjernice dobivene na sastanku u Bruxellesu, u skladu s uputama MMPI-ja predstavnici Hrvatske izrazili su spremnost da se uspostavi kontakt s EMSA-om u cilju definiranja načina buduće suradnje radi realizacije zajedničkih interesa u pogledu tematike MZ-a pa i šire.

U tom će smislu HR formirati inicijalnu radnu skupinu sastavljenu od predstavnika institucija dosada uključenih u tematiku MZ-a, ICT tvrtki i nadležne pomorske uprave radi pripreme nacrta dokumenta kojim će prezentirati koncept unapređenja postojećeg sustava DSS-a te predložiti način i sadržaj buduće suradnje s EMSA-om.

PREZENTACIJA 

Dokumenti

Zadnje vijesti

14.11.2022.
Direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i predsjednik Europskog udruženja pomorskih peljara (EMPA) s predstavnicima CMPA-e i MMPI-ja u Hrvatskom hidrografskom institutu

U HHI-ju je 10. studenoga 2022. održan radni sastanak na kojem su sudjelovali: direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) kontraadmiral Luigi Sinapi, predsjednik Europskog pomorskog udruženja peljara (EMPA) kap. Erik Dalege,  predsjednik i tajnik Udruge pomorskih peljara Republike Hrvatske...

opširnije Direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i predsjednik Europskog udruženja pomorskih peljara (EMPA) s predstavnicima CMPA-e i MMPI-ja u Hrvatskom hidrografskom institutu