Hidrografska izmjera akvatorija zapadne obale Istre

30.9.2017. 15:19:00

U srijedu 27. rujna 2017. u Puli je u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula održan sastanak u vezi s projektom hidrografske izmjere zapadne obale Istre. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta (ravnateljica Vinka Kolić, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju i sigurnost plovidbe Željko Bradarić i član Upravnog vijeća HHI-ja oceanolog Goran Olujić), predstavnici Lučke kapetanije Pula (kapetanica Dolores Brenko-Škerjanc i inspektori LK Pula Zdenko Mihaljević i Ivica Lazarić), predstavnici lučkih uprava, koncesionari te predstavnici gradova i općina koji su ovlašteni korisnici ili upravljaju dijelovima pomorskog dobra na zapadnoj obali Istre.

Cilj sastanka bio je upoznati sudionike skupa s planom hidrografskih aktivnosti HHI-ja u akvatoriju Istarske županije, koji je u planskim dokumentima HHI-ja prepoznat kao jedno od tri prioritetna područja na kojima je potrebno obaviti hidrografsku izmjeru radi publiciranja novih službenih izdanja pomorskih navigacijskih karta i publikacija.

S obzirom na zakonske obveze tijela koja upravljaju lukom i drugih pravnih i fizičkih osoba koje koriste dijelove pomorskog dobra za obavljanje gospodarskih djelatnosti (koncesionari), a u vezi s periodičnim izmjerama područja koje koriste ili je u njihovoj nadležnosti, predstavnici HHI-ja prezentirali su područja na kojima bi bilo potrebno obaviti novu izmjeru.

Pozvani su da iskoriste priliku kojom bi se racionalizirali njihovi troškovi s obzirom na to da će HHI tijekom cijelog mjeseca listopada obavljati službenu hidrografsku izmjeru zapadne obale Istre izvan lučkih i koncesijskih područja. Vrijedne i korisne informacije predstavnici HHI-ja dobili su i u pojedinačnim razgovorima s predstavnicama lučkih uprava i koncesionara, a posebno na odvojenom sastanku s kapetanicom Lučke kapetanije Pula i njenim najbližim suradnicima, inspektorima i kapetanima lučkih ispostava LK Pula.

Navedenim sastancima ostvaren je početni cilj kao temeljni preduvjet za uspješnu realizaciju hidrografske izmjere, te ostvarenje konačnog cilja izrade novih izdanja službenih navigacijskih karata (papirnatih i elektroničkih) područja zapadne obale Istre, čime će se značajno poboljšati hidrografsko-navigacijski element sigurnosti plovidbe na području nadležnosti Lučke kapetanije Pula, odnosno akvatorija zapadne obale Istre.

Zadnje vijesti

7.7.2021.
Oceanografi na otoku

Na poziv renomirane hrvatske znanstvenice dr. sc. Jadranke Šepić, doc. (Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu), dobitnice nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u području prirodnih znanosti 2020., za osmišljavanje i provođenje edukativnih aktivnosti na otocima odazvali su se...

opširnije Oceanografi na otoku