11. sjednica radne skupine IHO-a za infrastrukturu prostornih podataka o moru (IPPM)

4.3.2020. 9:49:00
11. sjednica radne skupine IHO-a za infrastrukturu prostornih podataka o moru (IPPM)

Od 23. do 26. veljače 2020. u Rostocku  (Njemačka) održan je redoviti godišnji 11. sastanak radne skupine Međunarodne hidrografske organizacije za infrastrukturu prostornih podataka o moru (Marine Spatial Data Infrastucture, MSDI) (više o radnoj skupini na https://iho.int/en/msdiwg). Njemački hidrografski ured bio je domaćin skupa. Hrvatsku su na sastanku predstavljali delegati iz Hrvatskog hidrografskog instituta: ravnateljica Vinka Kolić, kao voditeljica delegacije, te članovi delegacije Željko Bradarić, pomoćnik ravnateljice za međunarodne i EU poslove i Goran Strinić, načelnik Informatičkog odjela. 

Na dnevnom redu trodnevnog sastanka bile su teme u vezi s tehnološko-tehničkim, organizacijskim i administrativnim pitanjima osiguravanja dostupnosti prostornih podatka o moru za širu upotrebu osim one primarne za brodsku navigaciju. Jedna od tema bila je i suradnja sa srodnim međunarodnim organizacijama u pitanjima IPPM-a (UN, OGC).

U trodnevnom radu radne skupine Hrvatska se još jednom iskazala kao aktivna članica sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnog dnevnog reda. Također je doprinijela radu i rezultatima dviju ad hoc radnih skupina: jedna za politiku podataka (Data Policy) i druga za utvrđivanje i razvoj primjera korištenja podataka (Use Cases).

U nizu bilateralnih susreta s predstavnicima drugih hidrografskih ureda, ICT tvrtki, predstavnikom IHO-a i predstavnikom domaćina razmijenjeni su stavovi i mišljenja o temama sastanka kao i o ostalim pitanjima iz svakodnevnog rada hidrografskih ureda.

IHO je još 2009. prepoznao važnost hidrografskih podataka za širu zajednicu korisnika. Stoga je rezolucijom (5/2009) uspostavio politiku i načela za pružanje podrške hidrografskim uredima u identifikaciji njihove uloge u razvoju i implementaciji IPPM-a kao dijela nacionalnih infrastruktura prostornih podataka (NIPP). Radom radne skupine osigurava se realizacija postavljenih ciljeva IHO-a u vezi s IPPM-om.

Na temelju načela IHO-a, Hrvatska/HHI još od 2006. osigurava dostupnost hidrografskih podatka za ponovnu upotrebu putem modela licenciranja (više na http://www.hhi.hr/staticpages/index/licence). Isto tako, prepoznaje potrebu za nadogradnjom i unapređenjem postojećeg koncepta uzimajući u obzir različite potrebe korisnika i postojeće ICT mogućnosti. U tom smjeru, nedavno je pušten u rad Hrvatski portal podataka o moru – GeoAdriatic (http://www.hhi.hr/geoadriatic/). S obzirom na široki spektar moguće upotrebe i specifične zahtjeve potencijalnih korisnika, uspostava IPPM-a može se smatrati čak i zahtjevnijom od uspostave infrastrukture za osiguravanje dostupnosti službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC) korisnicima na brodovima. Stoga će bavljenje tom tematikom u svakom pogledu biti poseban izazov za HHI idućih godina.

Zadnje vijesti