Korištenje podataka HHI-a u izvedenim proizvodima i uslugama trećih osoba (licencno korištenje)

Za licencno korištenje podataka HHI-ja u izvedenim analognim i digitalnim proizvodima i uslugama trećih pravnih ili fizičkih osoba (korisnika), korisnici sklapaju licencni ugovor s Hidrografskim uredom Ujedinjene Kraljevine (UKHO) u skladu s Politikom izdavanja licence i sklopljenim Skrbničkim ugovorom između HHI-ja i UKHO-a.

Nakon podnošenja zahtjeva za korištenje podataka HHI-ja Odjelu za intelektualno vlasništvo UKHO-a (IPS UKHO), obavlja se procjena zahtjeva i određuje vrsta licence i eventualna licencijska naknada, te će korisniku biti ponuđeno sklapanje licencnog ugovora.

Licenca se izdaje za komercijalnu i/ili nekomercijalnu namjenu odnosno komercijalnu namjenu male vrijednosti, ovisno o tome hoće li se proizvodi koristiti u navigacijske ili nenavigacijske svrhe i prema specifikaciji njihove namjene.

Licenca za nekomercijalnu namjenu odnosno komercijalnu namjenu male vrijednosti

Ako želite reproducirati naše podatke za nekomercijalnu namjenu u nenavigacijske svrhe ili za komercijalnu namjenu male vrijednosti u nenavigacijske svrhe, a ispunjavate propisane kriterije, možete podnijeti zahtjev na internetu ili ispuniti obrazac zahtjeva i poslati ga elektroničkom poštom na adresu navedenu u obrascu.

Licenca za komercijalnu namjenu

Ako želite reproducirati naše podatke za komercijalnu namjenu, ispunite obrazac zahtjeva i pošaljite ga elektroničkom poštom na adresu navedenu u obrascu.

Svi podaci koji se mogu ugovorno koristiti sadržani su u službenim navigacijskim kartama i publikacijama. Dostupni su u vektorskom, rasterskom i tekstualnom formatu.

Ovime je ispunjena obveza HHI-ja prema Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“, br. 56/13) i INSPIRE Direktivi (INfrastructure for SPatial Information 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007.)

Za detaljnije informacije obratite se Odjelu za intelektualno vlasništvo UKHO-a:

E-mail: intellectual.property@ukho.gov.uk 

Tel.: +44 (0)1823 483899
www.ukho.gov.uk

Više pojedinosti možete pronaći na linku: http://www.ukho.gov.uk/copyright/

PDF verzija dokumenta
PDF Politika izdavanja licence