Studeni 1998.
1998/11
Datum objave: 01. 12. 1998.
Broj oglasa: 20
PDF: ozp199811.pdf
Broj kupona: 1
Kuponi:
Ispravlja karte
Ispravlja publikacije