Travanj 2022.
2022/04
Datum objave: 04. 05. 2022.
Broj oglasa: 93
PDF: ozp202204.pdf
Broj kupona: 0
Ispravlja karte
Napomena

Errata
Oglas za pomorce br. 3, ožujak 2022.
Ispravak 6-3/22; za kartu INT 3410 umjesto sektora vidljivosti 193° i 231° ucrtati sektor vidljivosti 193° i 51°.
U travnju 2022. objavljeno je novo izdanje službene pomorske navigacijske publikacije Popis svjetala i signala za maglu, Jadransko more – istočna
obala. U skladu s obavijesti iz Oglasa za pomorce br. 2 (veljača 2022.), postojeće izdanje publikacije (2020.) ostaje na snazi do 1. studenoga 2022. i
održavat će se ispravcima iz Oglasa za pomorce do tog datuma.
In April 2022, new edition of the official navigational publication Popis svjetala i signala za maglu, Jadransko more – istočna obala was published.
As notified in the NtM no. 2 (February 2022), the existing edition of this publication (2020) will be in force until 1 November 2022 and will be updated
using NtM corrections until that date.