Listopad 1999.
1999/10
Datum objave: 01. 11. 1999.
Broj oglasa: 20
PDF: ozp199910.pdf
Broj kupona: 1
Kuponi:
Ispravlja karte
Ispravlja publikacije