Navigacijske publikacije

Peljar za male brodove - prvi dio: Savudrijska vala (Piranski zaljev) - Virsko more

ISBN/ISSN:
ISBN 978-953-6165-71-1
Autor:
HHI
Uvez:
Tvrdi uvez
Broj stranica:
264
Jezik:
HR
Datumi izdanja
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
siječanj, 2002 svibanj, 2020
OZP
Održavanje OZP-om: DA

Opis

Peljar za male brodove službena je pomorska navigacijska publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta. Njezin sadržaj usklađen je s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije te s dobrom praksom nacionalnih hidrografskih ureda u izradi službenih publikacija te vrste.

U skladu s Pomorskim zakonikom te Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama, Peljar za male brodove namijenjen je za upotrebu na brodicama za osobne potrebe, brodicama za gospodarske i javne namjene te jahtama za osobne i gospodarske svrhe.

Novo izdanje Peljara prošireno je većim brojem planova i fotografija i upotpunjeno podacima o nautičkim sidrištima i napravama za marikulturu, pri čemu je uredništvo prepoznalo trendove u pomorskom nautičkom sektoru. Uvažavajući dinamiku učestalih promjena, u novom su izdanju izostavljeni podaci o lučkim uređajima, uslugama i opskrbi te prometnim vezama.

Peljar za male brodove treba sagledavati u cjelini i koristiti sa službenim pomorskim navigacijskim kartama, kao i s drugim službenim publikacijama Hrvatskog hidrografskog instituta. Iako sadržava podatke koji su važni za sigurnost plovidbe, time se nautičari ne oslobađaju odgovornosti u pogledu izbora plovne rute, veza, sidrenja te donošenja drugih važnih odluka tijekom plovidbe.

Zbog opsežnosti i osobitosti građe Peljar za male brodove priređen je u dvije knjige. U prvoj knjizi opisano je područje od Savudrijske vale (Piranskog zaljeva) do Virskog mora. Druga knjiga obuhvaća područje od Sedmovraća do rta Oštra.

Peljar za male brodove, prvi dio, Savudrijska vala (Piranski zaljev) – Virsko more uključuje sve obavijesti i ispravke primljene do objavljivanja ove publikacije, zaključno s Oglasom za pomorce 1/2020. Ovim izdanjem stavlja se izvan snage Peljar za male brodove, prvi dio, Piranski zaljev – Virsko more, 2002. Zahvaljujemo djelatnicima lučkih kapetanija i ispostava na svesrdnoj pomoći i sugestijama tijekom izrade ove publikacije.