525

Stonska prevlaka

Oznaka:525
Naziv karte:Stonska prevlaka
Kategorija:Ostale pomorske karte
Mjerilo:1:17500
Format:B1
ISBN:--
Datumi izdanja
Prvo izdanje:siječanj, 1938
Novo izdanje:listopad, 1975
Nova naklada:lipanj, 1983
Rubovi karte
42º53’7”
17º50’7”
42º47’7”
17º40’40”
525

Stonska prevlaka

OZP
Održavanje OZP-om: NE
Dijelovi karte
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
Panel - Luka (Kanal Mali Ston) 1:5000 42º51’59” 17º41’17” 42º51’32,9” 17º40’50,2”
Panel - Mali Ston 1:5000 42º51’48” 17º42’43,8” 42º50’41” 17º41’38,2”
Panel - Ston 1:7500 42º50’17” 17º43’43,8” 42º49’11” 17º41’48”
Napomena

Izvan snage!!!

Ova karta sadrži nekolika planova. Vidi "Dijelovi karte".
Ova karta nije za navigaciju.