Panel

Luka (Kanal Mali Ston)

Oznaka:Panel
Naziv karte:Luka (Kanal Mali Ston)
Kategorija:Ostale pomorske karte
Mjerilo:1:5000
Format:--
ISBN:--
Rubovi karte
42º51’59”
17º41’17”
42º51’32,9”
17º40’50,2”
Panel

Luka (Kanal Mali Ston)

OZP
Održavanje OZP-om: NE
Karta je dio
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
525 - Stonska prevlaka 1:17500 42º53’7” 17º50’7” 42º47’7” 17º40’40”
Napomena

IZVAN SNAGE - Ova karta nije za navigaciju!!!