Završna konferencija „Hrvatska ispod valova”

18.10.2023. 12:52:00

Završna konferencija projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom”, pod nazivom „Hrvatska ispod valova”, održana je 13. listopada 2023. u Nacionalnom parku Brijuni u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Hrvatski hidrografski institut sudjelovao je u projektu kao podizvođač.

Na konferenciji je predstavljena nova karta morskih staništa Jadrana.

Taj projekt bio je jedan od većih i zahtjevnijih projekata u kojima je Hrvatski hidrografski institut sudjelovao.

Više o završnoj konferenciji i projektu možete pogledati na linku:

https://mingor.gov.hr/vijesti/na-brijunima-odrzana-zavrsna-konferencija-hrvatska-ispod-valova/9430

Zadnje vijesti