Važne informacije - organizacija rada službe Nacionalnog koordinatora za Radionavigacijske obavijest

21.3.2020. 16:12:00

Nastavno na Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Hrvatskog hidrografskog instituta za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, odluke Vlade Republike Hrvatske i upute o postupanju trgovačkim društvima i organizacijskim cjelinama Ministarstva mora, prometa i infratrukture, obavještavamo dionike sveukupnog sustava pomorskog gospodarstva, kako će Nautički odjel Hrvatskog hidrografskog instituta neometano nastaviti s obavljanjem službe Nacionalnog koordinatora za Radionavigacijske obavijesti i izdavati Oglas za pomorce te tako i dalje doprinositi povećanju sigurnosti plovidbe.

Molimo pomorce da, obavijeste Nautički odjel Hrvatskog hidrografskog instituta o svim promjenama na plovnim putevima, otkrivenim opasnostima za plovidbu, uočenim promjenama na pomoćnim navigacijskim sredstvima i predlože potrebne promjene na kartama i navigacijskim publikacijama.

Dostupni smo 24/7/365 na sljedećim kontakt brojevima i e-mail adresama:

mob: 098 233 450,
tel: 021/308 845,
fax: 021/308 829
e-mail: naut@hhi.hr
e-mail: navtex@hhi.hr

Zadnje vijesti