U HHI-u održana javna tribina u organizaciji Udruge pomorskih kapetana – Split

15.5.2014. 16:05:00
U HHI-u održana javna tribina u organizaciji Udruge pomorskih kapetana – Split

Dana 14.05.2014. godine u HHI-u je održana javna tribina u organizaciji Udruge pomorskih kapetana – Split. Tema predavanja bila je „ENC i ECDIS kao ključne komponente koncepta e-Navigacije“ s naglaskom na određene nedostatke i moguće načine rješavanje istih od strane nadležnih organizacija i korisnika sustava. Predavač je bio kapetan Željko Bradarić, mr.sc. Pedesetak sudionika imalo je priliku upoznati se i sudjelovati u raspravi o vrlo aktualnoj sigurnosnoj tematici koja je trenutno u žarištu pozornosti IMO-a, IHO-a i nacionalnih hidrografskih ureda.

Zadnje vijesti

12.5.2021.
Djelatnici HHI-a sudjelovali na uvodnom sastanku radne skupine IHO-a za hidrografske izmjere (HSWG 0)

Radna skupina za hidrografske izmjere (HSWG) je novoosnovana radna grupa Međunarodne organizacije za hidrografiju (IHO) unutar Komisije za hidrografske djelatnosti i standarde s težištem na pitanjima vezanim za provođenje hidrografskih izmjera i održavanje pripadajućih publikacija IHO-a, u prvom redu S-44 Standarda za hidrografske izmjere i C-13 IHO Priručnika za hidrografiju.

opširnije Djelatnici HHI-a sudjelovali na uvodnom sastanku radne skupine IHO-a za hidrografske izmjere (HSWG 0)