Stockholm, 24. sjednica Savjetodavnog obora PRIMAR-a

29.11.2017. 22:50:00
Stockholm, 24. sjednica Savjetodavnog obora PRIMAR-a

Stockholm, 24. sjednica Savjetodavnog obora PRIMAR-a Od 21 do 23. studenog u Stockholmu (Švedska) održana je godišnja redovita 24. sjednica Savjetodavnog obora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u dolje). Švedski hidrografska ured bio je domaćin skupa. Hrvatsku su na sastanku zastupali Vinka Kolić, ravnateljica i Željko Bradarić, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju.

U dvodnevnom radu odbora Hrvatska je vrlo aktivno sudjelovala po svim točkama opsežnog dnevnog reda. Razmatrana su i doneseni zaključci u vezi strateških, tehničkih, financijskih i administrativnih pitanja i rada PRIMAR-a. U svijetlu brzih promjena i napretka tehnologija na strateškoj razini razmotrena je potreba prilagodbe postojećeg poslovnog i organizacijskog modela PRIMAR-a. Raspravljeni su i odobreni prijedlozi tri važna projekta čijom će se realizacijom zadovoljiti zahtjevi u vezi prelaska na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karta kao i zahtjevu za dostupnošću hidrografskih podataka širem broju korisnika, a ne samo onim za navigacijske potrebe.

Posebno zapažen nastup Hrvatske bio je u vezi prijedloga proračuna PRIMAR-a za 2018. godinu, prezentacije učinka novog financijskog model (FM 6.0) na prihode članica i ukupne prihode PRIMAR-a, te u vezi s tim potrebe poboljšanja modela prema prijedlogu unapređenja istog prezentiranog od strane Hrvatske. U vezi s navedenim usvojeni su hrvatski prijedlozi tri aktivnosti koje treba realizirati u narednom razdoblju.

Pored toga, u nizu bilateralnih susretima s predstavnicima članica PRIMARa-a, uprave PRIMAR-a, te s predstavnikom Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) razmijeni su stavovi i mišljenja o temama sastanka kao i ostalim pitanjima iz svakodnevnog rada hidrografskih ureda. S obzirom na aktualne teme u HHI-u posebno su istražena iskustava hidrografskih ureda po pitanju mogućnosti i načina obavljanja hidrografske izmjere od strane privatnog sektora (komercijalna hidrografska izmjera).

Trećeg dana boravka u Stockholmu prema unaprijed dogovorenom programu, a nastavno na posjet predstavnika švedske VTS službe HHI-a ovo ljeto, održan je radni sastanak u VTS centru Sodertalje. Raspravljeno je nekoliko zajedničkih tema, izvršen obilazak nekoliko službi te su utvrđene smjernice za buduću suradnju.

O PRIMAR-u

PRIMAR je jedan od tri svjetska regionalna koordinacijska centra za ENC (RENC), uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org). Prvenstvena je uloga PRIMAR-a osiguranje ujednačene visoke kvalitete ENC-ova različitih država proizvođača i njihove dostupnosti na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7).

Hrvatska, kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005), osim što koristi alate i usluge PRIMAR-a radi osiguranja najviše kvalitete svojih ENC-ova (trenutno 136 ćelija) i preko PRIMAR-a osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa.

Zadnje vijesti