Prvi put kao stalna zemlja članica, RH sudjelovala na 7. sjednici Vijeća IHO-a

27.10.2023. 8:15:00

Od 17. do 19. listopada 2023.  u Monaku je održana 7. sjednica Vijeća IHO-a. Na sjednici je prvi put kao stalna zemlja članica Vijeća (u narednom trogodišnjem razdoblju) sudjelovala i Republika Hrvatska, koju je predstavljala ravnateljica Instituta Vinka Kolić Bubić.

Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) međuvladina je tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima pridonosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda, prvenstveno u cilju unapređenja sigurnosti plovidbe brodova osiguravanjem kvalitetnih službenih navigacijskih karata i publikacija te hitnih navigacijskih informacija. Hrvatska je punopravna članica IHO-a, te je zbog svojeg kontinuiranog rada i doprinosa priznata unutar hidrografske zajednice kao proaktivna članica, a od ove godine zauzela je i mjesto stalnog člana Vijeća IHO (IHO Council), što je od velike važnosti za kontinuirani razvoj hidrografije u Republici Hrvatskoj.

Vijeće je glavno operativno tijelo IHO-a koje u razdoblju između dviju redovitih sjednica Skupštine IHO-a provodi odluke Skupštine, usvaja godišnji i financijski plan rada IHO-a, koordinira provedbu triju radnih programa i rad dvaju odbora, analizira provedbu strateških ciljeva i podnosi prijedloge za razmatranje na Skupštini. 

Na 7. sjednici Vijeća IHO-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su redovita pitanja u skladu s poslovnikom Vijeća. Osim standardnih tema, kao što su provedba odluka s 3. zasjedanja Skupštine IHO-a (travanj 2023.) i prošlogodišnjih odluka Vijeća te Strateškog plana IHO-a za razdoblje 2021. – 2026. i programa rada i proračuna za 2024., posebno su se istaknule teme dovršetka serije IHO standarda S-100 te usvajanja nove verzije Plana za desetljeće implementacije S-100  (Roadmap for the S-100 Implementation Decade, IHO S-100 Implementation Strategy).

S obzirom na tvrdnje Odbora za hidrografske usluge i standarde (HSSC) da se implementacija S-100 standarda i proizvoda (prvenstveno nove generacije elektroničkih navigacijskih karata baziranih na S-101 standardu) odvija sporo, Vijeće je načelno podržalo ideju da bi trebalo razmotriti dodatne izvore financiranja za uspostavu održive tehničke i administrativne infrastrukture razvoja S-100 serije standarda i proizvoda. Stoga je Vijeće zadužilo HSSC da na svojem sljedećem sastanku identificira trenutne ili nove komponente koje su kritične u provedbi Plana S-100.

Među važnijim odlukama treba istaknuti da je Vijeće usvojilo predložene izmjene i dopune Plana implementacije S-100 standarda i proizvoda kako bi što prije stupila na snagu verzija 3.0 koju je predstavio predsjedavajući HSSC-a.

Nadalje, važno je spomenuti da je Vijeće podržalo novi program rodne ravnopravnosti, koji je rezultat provedbe projekta „Osnaživanje žena u hidrografiji“, te je odredilo sljedeće korake koje je potrebno poduzeti kako bi se program uspješno nastavio. Podržalo je i inicijativu, prema prijedlogu nekoliko članica, o mogućim načinima boljeg i većeg sudjelovanja predstavnika hidrografskih ureda u radu radnih tijela, odbora i radnih skupina IHO-a.

Vijeće IHO-a, među ostalim,  podržalo je i prijedlog Međuregionalnog koordinacijskog odbora (IRCC) o održavanju dviju radionica na teme „Standards of Competence“ i „Crowdsourced bathymetry“.

Zadnje vijesti

28.11.2023.
HHI na IHO Alumni seminaru

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade Nippon, od 25. do 27. listopada 2023. u Londonu je održan treći po redu CHART Project Alumni Seminar. Na trodnevni seminar pozvani su polaznici iz nacionalnih hidrografskih ureda koji su dosada stekli status pomorskog kartografa...

opširnije HHI na IHO Alumni seminaru