Prezentacija doprinosa HHI-a realizaciji projekta Hrvatskog VTMIS-a

15.12.2011. 11:55:00

U sklopu redovnih aktivnosti MMPI na realizaciji projekta uspostave Hrvatske službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom (CVTMIS), u Zagrebu je 7. prosinca 2011. u MMPI održana VTMIS konferencija, na kojoj je jedan od izlagača bio mr. sc. Željko Bradarić, kap., pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju i sigurnost plovidbe. Na konferenciji su se okupili predstavnici brojnih stručnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, te brodarskih i ostalih tvrtki čije su aktivnosti vezane uz more i sigurnost plovidbe. Sudjelovali su i predstavnici resornog ministarstva, lučkih kapetanija i operateri iz tri dosada uspostavljena VTS centra.

Cilj konferencije bio je sudionicima prezentirati stručne podloge koje su u svojim elaboratima i studijama izradile tvrtke i ustanove angažirane na projektu, kako bi stekli uvid u prijedloge rješenja i dali svoje komentare. Željko Bradarić je u 30-ak minuta izložio rezultate istraživanja s prijedlozima rješenja u vezi s definiranjem VTS područja i sektora prema vrstama VTS usluga, onako kako su predstavljeni u isporučenom elaboratu. S tim u vezi prezentirao je i prijedlog načina, strukture i sadržaja informacija o elementima VTS-a u službenim izdanjima Hrvatskog hidrografskog instituta.

Završnim izlaganjem na konferenciji, HHI je u skladu sa svojom ulogom u ovoj fazi realizacije projekta VTMIS-a, te bliskoj i kvalitetnoj suradnji s projektnim timom MMPI, u potpunosti ispunio dodijeljenu mu zadaću u projektu VTMIS-a. Očekuje se i buduća suradnja do potpune realizacije projekta, tj. puštanja sustava u operativni rad, a i nakon toga u skladu s ulogom HHI kao subjekta sigurnosti plovidbe u konkretnoj službi i pružatelja temeljne podloge za navigacijske sigurnosne informacije sadržane na službenim elektroničkim kartama (ENC) na konzoli VTS operatera.

Zadnje vijesti

25.1.2023.
Hrvatski hidrografski institut i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske potpisali Sporazum o suradnji

Potpisan je Sporazum o suradnji između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Hrvatskog hidrografskog instituta. Sporazumna suradnja odvijat će se realizacijom zajedničkih aktivnosti u području znanstveno-stručnih istraživanja razmjenom stručnih...

opširnije Hrvatski hidrografski institut i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske potpisali Sporazum o suradnji