Posjet studenata Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

15.3.2023. 14:32:00

Hrvatski hidrografski institut (HHI) ugostio je 14. ožujka 2023. skupinu od 40 studenata treće i četvrte godine Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u pratnji asistenta Roka Glavinovića.  Posjet je organiziran u sklopu održavanja vježbi iz kolegija Financiranje u brodarstvu i Pomorski management.

Studentima je održana prezentacija o aktualnoj djelatnosti i radu Instituta, a obilaskom Muzeja hidrografije upoznali su se s povijesti Instituta. 

Time je nastavljena tradicija godišnjih posjeta studenata Sveučilišta u Splitu Hrvatskom hidrografskom institutu.

Zadnje vijesti