Održana prva sjednica Skupštine IHO-a

9.5.2017. 15:14:00
Održana prva sjednica Skupštine IHO-a

Od 24. do 28. travnja u Monaku održana je 1. sjednica Skupštine Međunarodne hidrografske organizacije (IHO). Ukupno 240 delegata predstavljalo je 77 članica od 86 punopravnih članica IHO-a. Još oko sedamdesetak predstavnika drugih međunarodnih organizacija i tijela sudjelovalo je u svojstvu promatrača. Na sjednici je kao punopravna članica sudjelovala i Republika Hrvatska koju su predstavljali delegati iz Hrvatskog hidrografskog instituta: dr. sc. Nenad Leder, ravnatelj Instituta i voditelj delegacije te kao član delegacije, kapetan Željko Bradarić, mr. sc., pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju.

Međunarodna hidrografska organizacija je međuvladina tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima doprinosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda s prvenstvenim ciljem davanja doprinosa sigurnoj plovidbi brodova.

Prema Protokolu izmjena i dopuna Konvencije IHO-a koje su stupile na snagu u studenom prošle godine, IHO je doživio značajne organizacijske promjene. Umjesto Konferencije IHO-a, najviše tijelo sada je Skupština (Assembly) koju čine predstavnici svih članica. Umjesto svakih pet godina, sjednice Skupštine održavat će se svake tri godine. Osim Skupštine uvodi se pod tijelo – Vijeće (Council), a umjesto ureda IHO-a (Bureau) uvodi se tajništvo IHO-a (Secretariat), koje na čelu s Glavnim tajnikom, dva direktora, nekoliko pomoćnika direktora i ostalim osobljem (trenutno ih ukupno ima 20) upravlja tajništvom IHO-a, provodi radne programe koji se usvajaju na Skupštini IHO-a, te obavlja i druge administrativne i tehničke poslove (izrada i distribucija dokumenata i okružnica IHO-a, prosječno stotinjak godišnje).

Na 1. sjednici Skupštine IHO-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu razmatrana su izvješća o realizaciji programa rada (2012-2016), financijska izvješća, 13 službenih skupštinskih prijedloga, te je usvojen novi trogodišnji program rada i financijski plan. Jedna je od najvažnijih točaka dnevnog reda bila je u vezi prijedloga revizije i usvajanje izmjena i dopuna postojećeg Strateškog plana IHO-a. Prepoznajući važnost ovog pitanja za rad IHO-a Hrvatska je pored načelne podrške izražene u pripremnim dokumentima za sjednicu, dala i konkretniji doprinos podnoseći dodatan širi komentar za vrijeme sjednice Skupštine. Komentar Hrvatske doprinio je usvajanju odluke Skupštine kojim se zadužuje Vijeće IHO-a da formira radnu skupinu koja će izraditi cjelovitu reviziju Strateškog plana IHO-a koji će se naći na dnevnom redu 2. sjednice Skupštine IHO-a (2020). Rasprava po svim točkama dnevnog reda završavala je zaključcima i odlukama. Ukupno je usvojeno 24 službenih skupštinskih odluka.

Za sve vrijeme trajanja sjednica Skupštine bila je organizirana i izložba o najnovijim dostignućima na području hidrografije. Pored aktivnog sudjelovanja na sjednicama Skupštine hrvatska delegacija je organizirala i sudjelovala u radu nekoliko dodatnih sastanaka (aside meeting) na kojima su raspravljena različita organizacijsko-tehnička i administrativno-financijska pitanja bilateralne i multilateralne suradnje. Prema uobičajenoj praksi održani su prijemi na hidrografskim brodovima nekoliko država, kao i prijem u organizaciji Kneževine Monako. I tim prilikama obavljeni su na manje formalnoj razini razgovori i razmjena iskustva s predstavnicima članica i predstavnika brojnih međuvladinih i drugih organizacija koji prisustvuju sjednici Skupštine IHO-a u svojstvu promatrača.

Zadnjeg dana sjednica Skupštine po posebno propisanoj proceduri, tajnim glasanjem, izabrano je novo vodstvo IHO-a, Glavni tajnik i dva direktora koji će svoju dužnost obavljati u narednom trogodišnjem razdoblju.. Mathias Jonas (Njemačka) izabran je za Glavnog tajnika, a Abraham Kampfer (Južnoafrička Republika) i Mustafa Iptes (Turska). Održavanje 2. redovite sjednice planirano je za travanj 2020.

Dokumenti

Zadnje vijesti

25.1.2023.
Hrvatski hidrografski institut i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske potpisali Sporazum o suradnji

Potpisan je Sporazum o suradnji između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Hrvatskog hidrografskog instituta. Sporazumna suradnja odvijat će se realizacijom zajedničkih aktivnosti u području znanstveno-stručnih istraživanja razmjenom stručnih...

opširnije Hrvatski hidrografski institut i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske potpisali Sporazum o suradnji