Održana 3. sjednica Vijeća IHO-a

22.10.2019. 13:08:00

Od 15. do 18. listopada 2019. u sjedištu Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) u Monaku održana je 3. sjednica Vijeća IHO-a na kojoj su sudjelovali predstavnici Republike Hrvatske, koju su predstavljali ravnateljica Vinka Kolić, kao voditeljica delegacije, i pomoćnik ravnateljice za međunarodne i EU poslove Željko Bradarić, kao član delegacije.

Međunarodna hidrografska organizacija je međuvladina tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima pridonosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda, prvenstveno u cilju unapređenja sigurnosti plovidbe brodova osiguravanjem kvalitetnih službenih navigacijskih karata i publikacija te hitnih navigacijskih informacija. Hrvatska je punopravna članica IHO-a i svojim je kontinuiranim radom i doprinosom unutar hidrografske zajednice prepoznata kao proaktivna članica.

Vijeće je glavno operativno tijelo IHO-a, koje u razdoblju između dviju redovitih sjednica Skupštine IHO-a provodi odluke Skupštine, koordinira provedbu triju radnih programa i rad dvaju odbora, analizira provedbu strateških ciljeva i donosi prijedloge za razmatranje na Skupštini i od strane članica IHO-a.

Na 3. sjednici Vijeća IHO-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su redovita pitanja u skladu s poslovnikom Vijeća. Poseban naglasak stavljen je na dva pitanja koja su u ovom trenutku najvažnija za Organizaciju, a to su usvajanje prijedloga revidiranog Strateškog plana za razdoblje do 2026. i usvajanje prijedloga implementacije serije standarda skupine S-100, s naglaskom na standard S-101 koji se odnosi na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karata. Oba će prijedloga biti predmet rasprave i odlučivanja na 2. sjednici Skupštine IHO-a u travnju 2020.

Prepoznajući važnost tih pitanja za rad IHO-a, osim načelne podrške izražene u pripremnim dokumentima za sjednicu, Hrvatska je dala i konkretniji doprinos iznošenjem komentara na sve najvažnije službene prijedloge za vrijeme sjednice Vijeća.

Osim što je aktivno sudjelovala na sjednicama Vijeća, hrvatska je delegacija organizirala i sudjelovala u radu nekoliko dodatnih sastanaka u stankama između pojedinih sesija Vijeća, na kojima se raspravljalo o različitim organizacijsko-tehničkim i administrativno-financijskim pitanjima bilateralne i multilateralne suradnje.

Završetkom 3. sjednice Vijeća završen je i mandat dosadašnjim članovima Vijeća, predsjedatelja i potpredsjedatelju Vijeća. Prema propisanoj proceduri slijedi izbor novih članova, predsjedatelja i potpredsjedatelja Vijeća, a zbog njezina doprinosa u radu Vijeća IHO-a i drugim tijelima IHO-a Hrvatskoj je u neformalnim razgovorima predloženo da podnese zahtjev za punopravno članstvo u Vijeću.

 

Zadnje vijesti