Održana 2. sjednica Vijeća IHO-a

17.10.2018. 12:09:00
Održana 2. sjednica Vijeća IHO-a

Od 9. do 12. listopada u Londonu je održana 2. sjednica Vijeća Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), čiji je domaćin bio UKHO. Na sjednici je u svojstvu promatrača sudjelovala i Republika Hrvatska, koju su predstavljali delegati iz Hrvatskog hidrografskog instituta: ravnateljica Instituta Vinka Kolić, mag. ing. admin. nav., i pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju kapetan Željko Bradarić, mr. sc., kao voditelj delegacije.

Međunarodna hidrografska organizacija je međuvladina tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima pridonosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda, prvenstveno u cilju unapređenja sigurnosti plovidbe brodova. Hrvatska je punopravna članica IHO-a i svojim je kontinuiranim doprinosom unutar hidrografske zajednice prepoznata kao proaktivna članica.

Vijeće je glavno operativno tijelo IHO-a koje u razdoblju između dviju redovitih sjednica Skupštine IHO-a provodi odluke Skupštine, koordinira provedbu triju radnih programa i dvaju odbora, analizira provedbu strateških ciljeva i donosi prijedloge za razmatranje na Skupštini i od strane članica IHO-a.

Vijeće se sastoji od predstavnika 30 stalnih članica, koji se biraju po regionalnom kriteriju i kriteriju „hidrografskog interesa“. Vijeće se sastaje jednom godišnje (u listopadu) na redovitoj sjednici. Na sjednici mogu prisustvovati i predstavnici ostalih članica, koji mogu iznositi prijedloge i sudjelovati u raspravama o svim točkama dnevnog reda, ali nemaju pravo glasati.

Na 2. sjednici Vijeća IHO-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su redovita pitanja u skladu s poslovnikom Vijeća. Poseban naglasak stavljen je na dva pitanja koja su, u ovom trenutku najvažnija za Organizaciju, a to su revizija Strateškog plana za razdoblje do 2026. i status implementacije serije standarda skupine S-100.

Prepoznajući važnost tih pitanja za rad IHO-a, Hrvatska je pored načelne podrške izražene u pripremnim dokumentima za sjednicu, dala i konkretniji doprinos podnošenjem dodatnog, šireg komentara za vrijeme sjednice Skupštine (link na dokument). Sudjelovala je i u raspravi o toj temi.

Od ostalih brojnih tema, vrlo zanimljiva bila je ona u vezi s prikupljanjem podataka o mjerenju dubina s bilo kojeg broda u plovidbi, tzv. Crowd-Sourced Bathymetry. U vezi s tim, Hrvatska je posebno naglasila potrebu prepoznavanja nacionalnih regulativa u smislu uvjeta mjerenja dubina i eventualnih ograničenja u određenim morskim područjima, te njihovu objavu na internetskim stranicama IHO-a.

Pored aktivnog sudjelovanja na sjednicama Vijeća, hrvatska delegacija organizirala je i sudjelovala u radu nekoliko dodatnih sastanaka (aside meeting), na kojima se raspravljalo o različitim organizacijsko-tehničkim i administrativno-financijskim pitanjima bilateralne i multilateralne suradnje, te su razmijenjena iskustva u vezi s korištenjem proizvodnih linija u različitim hidrografskim uredima.

Predstavnici hrvatske delegacije sudjelovali su i na proslavi «World Hydrography Day» u organizaciji UKHO-a, koja se održala u Trinity House, a na kojoj je za izniman doprinos u segmentu institucionalnih jačanja kapaciteta dodijeljena nagrada zaposleniku UKHO-a. Na proslavi su sudjelovali i polaznici tečaja za stjecanje međunarodno priznatog ovlaštenja za stručne kompetencije u pomorskoj kartografiji - „Cartographer B“, koji sponzorira IHO u okviru programa «Capacity Building for HOs». Republika Hrvatska ima svojeg predstavnika na toj tromjesečnoj izobrazbi u UKHO-u.

Tijekom trodnevnog zasjedanja Vijeća obavljeni su razgovori na manje formalnoj razini i razmjena iskustava s predstavnicima članica te predstavnicima brojnih međuvladinih i drugih organizacija koji su prisustvovali sjednici Vijeća IHO-a u svojstvu promatrača.

Link na galeriju 

Zadnje vijesti

14.11.2022.
Direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i predsjednik Europskog udruženja pomorskih peljara (EMPA) s predstavnicima CMPA-e i MMPI-ja u Hrvatskom hidrografskom institutu

U HHI-ju je 10. studenoga 2022. održan radni sastanak na kojem su sudjelovali: direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) kontraadmiral Luigi Sinapi, predsjednik Europskog pomorskog udruženja peljara (EMPA) kap. Erik Dalege,  predsjednik i tajnik Udruge pomorskih peljara Republike Hrvatske...

opširnije Direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i predsjednik Europskog udruženja pomorskih peljara (EMPA) s predstavnicima CMPA-e i MMPI-ja u Hrvatskom hidrografskom institutu