Obavijest o obvezi dostavljanja elektroničkog računa

17.6.2019. 11:28:00

Poštovani poslovni partneri,

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu).

Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.

Budući da nakon ovog datuma naručitelji koji su obveznici javne nabave, pa tako ni Hrvatski hidrografski institut neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju. Za razmjenu papirnatih računa među obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi propisane su visoke novčane kazne.

Stoga Vas molimo da nam za sve isporuke počam od 1.7.2019. godine (osim Zakonom izrijekom propisanih iznimki) dostavljate isključivo e-račune.

Navedeno je propisano Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014.. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (SL L 133, 6.5.2014.), Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/1870 od 16. listopada 2017. (SL L 266, 17.10.2017.), Zakonom o elektroničkim izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018, Pravilnikom o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 32/2019 i Pravilnikom o vrsti i naknadi za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 32/2019).

Zadnje vijesti