Novo izdanje službene publikacije „TABLICE MORSKIH MIJENA, Jadransko more – Istočna obala 2021.”

19.11.2020. 11:37:00

Hrvatski hidrografski institut objavio je novo izdanje službene publikacije „TABLICE MORSKIH MIJENA, Jadransko more – Istočna obala 2021.”

Prognozirane visine visokih i niskih voda dane su u centimetrima iznad hidrografske nule. Hidrografska nula jest razina mora u odnosu na koju su prikazane dubine na pomorskim kartama u izdanju Hrvatskoga hidrografskog instituta.

Tablice morskih mijena izdaju se godišnje od 1974. godine. Tiskaju se dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku

Publikacija sadrži položaj luka (mareografskih postaja) na istočnoj obali Jadrana za koje su prognozirana vremena nastupa visokih i niskih voda za svaki dan u godini.

U prvom dijelu publikacije navedeni su opći podaci i harmoničke konstante za 8 glavnih luka te prognozirana vremena nastupa i visine visokih i niskih voda za svaki dan u godini. U drugom dijelu publikacije navedeni su popravci vremena i visina te ostale potrebne konstante za određivanje vremena nastupa te visine visokih i niskih voda za 9 sporednih luka na istočnoj obali Jadrana.

Na kraju publikacije nalazi se kalendar Mjesečevih mijena te hrvatsko-englesko objašnjenje svih upotrijebljenih oznaka i kratica.

Zadnje vijesti