Novo izdanje obalne pomorske karte 100-15 Grado - Rovinj

3.9.2013. 10:58:00
Novo izdanje obalne pomorske karte 100-15 Grado - Rovinj

Hrvatski hidrografski institut objavio je 1. srpnja 2013. novo izdanje obalne pomorske karte 100-15 Grado – Rovinj. Karta je izrađena u Mercatorovoj projekciji i WGS 84 elipsoidu, u mjerilu 1:100 000. To je prva službena pomorska karta koju je HHI izdao u WGS 84 elipsoidu. Novim izdanjem stavljaju se izvan snage sva prethodna izdanja ove karte.

Novo izdanje sadrži promjene značajne za sigurnost plovidbe, dobivene na temelju novijih podataka. Morski i kopneni sadržaj preuzet je s postojeće talijanske pomorske karte br. 39 i slovenske pomorske karte br. 03, a hrvatski morski i kopneni dio temelji se na postojećim podacima hidrografske izmjere (1965.-2010.), prema dijagramu Izvora hidrografskih podataka, uz dopunu oceanološkim, geološkim i drugim podacima te ostalim navigacijskim sadržajem. Karta sadrži osnovne tekstualne podatke na hrvatskom i engleskom jeziku, a podaci su prikazani u skladu s preporukama IHO-a i izdanjima HHI: INT 1 Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama, 6. izdanje 2013. i Peljar I , 5. izdanje 2012

Zadnje vijesti

14.11.2022.
Direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i predsjednik Europskog udruženja pomorskih peljara (EMPA) s predstavnicima CMPA-e i MMPI-ja u Hrvatskom hidrografskom institutu

U HHI-ju je 10. studenoga 2022. održan radni sastanak na kojem su sudjelovali: direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) kontraadmiral Luigi Sinapi, predsjednik Europskog pomorskog udruženja peljara (EMPA) kap. Erik Dalege,  predsjednik i tajnik Udruge pomorskih peljara Republike Hrvatske...

opširnije Direktor Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i predsjednik Europskog udruženja pomorskih peljara (EMPA) s predstavnicima CMPA-e i MMPI-ja u Hrvatskom hidrografskom institutu