Novo izdanje Kataloga pomorskih karata i publikacija

28.8.2020. 12:23:00

Hrvatski hidrografski institut objavio je novo izdanje Kataloga pomorskih karata i publikacija. U njemu su navedena sva izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta, u kojima su obrađena područja Jadranskog mora, Jonskog mora i malteških otoka. U Katalogu su detaljno opisane pomorske publikacije, službene papirnate pomorske karte i elektroničke navigacijske karte (ENC). Katalog se redovno ažurira prema promjenama i dopunama objavljenima u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce (OZP).

Osim novog tiskanog izdanja Kataloga, objavljena je i njegova digitalna inačica, PDF izdanje koje će HHI redovito ažurirati i objavljivati na svojim web stranicama.

Zadnje vijesti