Na 23. konferenciji MBSHC-a Hrvatska preuzela predsjedanje u narednom dvogodišnjem razdoblju

4.4.2022. 14:16:00

Od 29. ožujka do 1. travnja 2022. Slovenija je bila domaćin 23. konferencije Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC). Konferencija je održana u Ljubljani. Na konferenciji je sudjelovalo 56 delegata iz 17 punopravnih članica Komisije, predstavnici nekoliko pridruženih članica, predstavnici proizvođača hidrografske opreme, predstavnici RENC-ova (PRIMAR i IC-ENC) te direktor IHO-a Luigi Sinapi i njegov pomoćnik Yves Guillam.

Republika Hrvatska sudjelovala je kao punopravna članica, a predstavljali su je delegati iz Hrvatskog hidrografskog instituta.

Hidrografska komisija za Sredozemno i Crno more jedna je od ukupno 15 komisija koje su uspostavljene diljem svijeta po regionalnom načelu radi suradnje i koordiniranog djelovanja zemalja članica u zajedničkim pitanjima hidrografskih i kartografskih aktivnosti u regiji. Regionalne komisije djeluju u skladu s pravilima Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) svojim statutom, a program im se temelji na radnim programima IHO-a, čijom realizacijom na regionalnoj razini doprinose realizaciji ciljeva IHO-a na svjetskoj razini.  

U četverodnevnom radu 23. konferencije MBSHC-a, prema unaprijed utvrđenom dnevnom redu, razmatrana su aktualna pitanja iz triju tematskih radnih programa IHO-a: korporativni poslovi, hidrografske usluge i  standardi te međuregionalna koordinacija i podrška, kao i pitanja suradnje na različitim projektima i jačanju hidrografskih kapaciteta članica u regiji MBSHC-a.

Najznačajnije strateško pitanje o kojem se raspravljalo jest prijelaz na novu generaciju ENC-a prema standardu S-101. To se pitanje smatra gotovo jednako zahtjevnim u organizacijskom, tehničko-tehnološkom i financijskom smislu kao i pitanje prijelaza s papirnatih pomorskih navigacijskih karata na digitalne (ENC). Pitanje tranzicije dodatno se komplicira time što će nekoliko godina biti nužno osigurati održavanje i dostupnost obiju generacija ENC-a (Dual Fuel).

Na završetku konferencije Hrvatska je od Španjolske preuzela predsjedanje Hidrografskom komisijom za Sredozemno i Crno more te će u narednom dvogodišnjem razdoblju koordinirati provedbu odluka i aktivnosti koje su usvojene na 23. konferenciji. Dužnost predsjedatelja preuzela je ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta Vinka Kolić, koja je u proteklom razdoblju bila potpredsjednica Komisije.

Zadnje vijesti