Jadranski projekt II, druga radionica

30.10.2013. 11:11:00

Znanstveno-stručna radionica „Monitoring and Observation System for an ongoing assessment of the Adriatic Sea“ , druga od ukupno tri radionice predviđene tijekom provedbe projekta „PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU – PROJEKT II. (IBRD 7640/HR), UGOVOR: MZOP/M-C-1 KONZULTANTSKE USLUGE ZA UOBLIČAVANJE MONITORINGA I SUSTAVA PRAĆENJA U SVRHU STALNE PROCJENE STANJA JADRANA PREMA PROGRAMU PRAĆENJA STANJA JADRANSKOG MORA – II. FAZA“ održati će se od 25.do 29. studenog 2013. god. u hotelu Jadran u Splitu u organizaciji Instituta za oceanografiju i ribarstvo i Hrvatskog hidrografskog instituta.

Radionica je financiran od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH i kreditom Svjetske Banke, a provodi ga konzorcij znanstvenih institucija u razdoblju od 16 mjeseci. Tema Radionice je prikaz uspostavljenog monitoringa te rasprava o dosadašnjim rezultatima u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o morskoj strategiji (MSFD). Rezultati će biti izneseni kroz 11 MSFD deskriptora, pri čemu će se posebno raspravljati o relevantnosti pojedinih parametara kroz koje su definirani MSFD deskriptori. Pored prezentacija i rasprava, tijekom trajanja radionice sudionici će se upoznati s različitim metodama uzorkovanja i mjerenja koja se obavljaju na moru, te s analizom uzoraka i obradom fizikalnih, kemijskih, bioloških i ribarstvenih podataka vezanih uz parametre preko kojih je definirano 11 deskriptora.

Cilj je Radionice širenje znanja o morskom ekosustavu čime se želi ukazati na značaj kontrole ekosustava putem kompleksnog monitoring programa kako bi se omogućilo očuvanje i/ili postizanje GES-a (eng. Good Environmental Status; dobro stanje okoliša) u smislu MSFD. Radionica je namijenjena predstavnicima ministarstava u čijoj su nadležnosti različite aktivnosti vezane uz more ( Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) , predstavnicima vladinih agencija, sveučilišta, raznih udruga koje se bave zaštitom okoliša, privatnih tvrtki itd. Rad Radionice predviđen je kroz pozvana stručna predavanja s kratkim raspravama, te kroz okrugli stol o Projektu.

Vašu registraciju/potvrdu sudjelovanja u Radionici možete obaviti na stranici http://www.izor.hr/web/guest/online-prijava do 20. studenog 2013. godine, gdje također možete dobiti dodatne informacije o Projektu. Za registrirane sudionike Radionice nije potrebna kotizacija, a osvježenja, stanke za kavu i zajednička večera osigurani su od strane organizatora.

Više informacija na službenim stranicama projekta 

Zadnje vijesti

12.7.2024.
Završilo dvogodišnje hrvatsko predsjedanje Hidrografskom komisijom za Sredozemno i Crno more (MBSHC)

Hrvatski hidrografski institut (HHI) predsjedao je, u ime Republike Hrvatske, 24. konferencijom MBSHC-a (MBSHC24), koja se održala od 2. do 4. srpnja 2024. u Constanţi. Domaćin MBSHC24 bila je Rumunjska, koja je nakon završetka konferencije preuzela od Republike Hrvatske...

opširnije Završilo dvogodišnje hrvatsko predsjedanje Hidrografskom komisijom za Sredozemno i Crno more (MBSHC)
14.6.2024.
Sudjelovanje predstavnika HHI-ja na radionici „Razvoj i implementacija pomorskih sigurnosnih informacija (MSI Development & Implementation)“

Na poziv te pod pokroviteljstvom i u organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC) i Turske ratne mornarice / Odjela za plovidbu, hidrografiju i oceanografiju (TN-ONHO), Hrvatski hidrografski Institut...

opširnije Sudjelovanje predstavnika HHI-ja na radionici „Razvoj i implementacija pomorskih sigurnosnih informacija (MSI Development & Implementation)“