Hrvatsko predsjedanje 28. sjednicom Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

26.11.2021. 8:16:00

Od 16. do 17. studenoga 2021. održana je 28. redovita godišnja sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u u nastavku). Zbog pandemije sjednica je održana putem videokonferencije, pod predsjedanjem Hrvatske. Hrvatsku su zastupali ravnateljica HHI-ja Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice Željko Bradarić.

Na dnevnom redu dvodnevnog sastanka govorilo se o uobičajenim temama koje su povezane sa strateškim, tehničkim, financijskim i administrativnim pitanjima rada PRIMAR-a u razdoblju od 27. sjednice PAC-a.

U okviru tematske skupine tehničkih pitanja predstavljena su unapređenja postojećih usluga i funkcionalnosti PRIMAR-a koje su na raspolaganju njegovim članicama. Posebno je analiziran napredak na višegodišnjem projektu (2018. – 2023.) za izgradnju kapaciteta i funkcionalnosti u vezi s prelaskom na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karata (ENC) prema standardu IHO-a S-101. Utvrđeno je da su se planirane aktivnosti za 2021. godinu odvijale prema planu te su identificirani rizici analizirani i ažurirani, osobito u pogledu provedbe planiranih aktivnosti u okolnostima pandemije. Odobren je plan aktivnosti i financijski plan projekta za 2022. Usvojeni su prijedlozi aktivnosti u trima tekućim projektima, kao i prijedlog novog projekta za pružanje usluga hidrografskih ureda prema konceptu e-navigacije koji je izradila Međunarodna pomorska organizacija. Nakon prezentiranja marketinških aktivnosti i financijskog stanja donesen je plan marketinških aktivnosti te financijski plan za 2022.   

Hrvatska je uspješno predsjedala dvodnevnim radom odbora te se još jednom iskazala kao aktivna članica, sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnoga dnevnog reda.

 

O PRIMAR-u

PRIMAR je jedan od triju svjetskih regionalnih koordinacijskih centara za ENC (RENC) koji je uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org). Uloga je PRIMAR-a ponajprije osiguravanje ujednačene visoke kvalitete ENC-ova različitih država proizvođača i njihove dostupnosti na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7). PRIMAR je neprofitna organizacija, a prihode koje ostvari prodajom ENC-ova ulaže u održavanje postojećih i razvoj novih usluga i funkcionalnosti. U kontekstu tehnoloških rješenja i brojnih usluga koje pruža, PRIMAR je prepoznat kao vodeći RENC.

Hrvatska kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005.), osim što se koristi alatima i uslugama PRIMAR-a radi osiguravanja najviše kvalitete svojih ENC-ova (trenutno 263 ćelije) te zahvaljujući PRIMAR-u osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa. Dvaput je bila domaćin sjednice PAC-a, posljednji put u studenome 2014., a od 2020. preuzela je dvogodišnje predsjedanje PAC-om.

Zadnje vijesti