HHI na konferenciji MBSHC-a

18.6.2019. 17:06:00

Od 11. do 13. lipnja 2019. Španjolska je bila domaćin 21. konferencije Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC). Konferencija je održana u Cádizu, gdje je i sjedište španjolskog hidrografskog instituta (Instituto Hidrográfico de la Marina), koji je bio domaćin i organizator skupa.

Na konferenciji je sudjelovalo četrdesetak delegata iz 22 punopravne članice Komisije, desetak predstavnika nekoliko pridruženih članica, petnaestak predstavnika proizvođača hidrografske opreme, predstavnici RENC-ova (PRIMAR-a i IC-ENC-a) te jedan od direktora IHO-a i njegov pomoćnik. Republika Hrvatska sudjelovala je kao punopravna članica, a predstavljali su je delegati iz Hrvatskog hidrografskog instituta.

Hidrografska komisija za Sredozemno i Crno more jedna je od ukupno 15 komisija koje su uspostavljene diljem svijeta po regionalnom načelu radi suradnje i koordiniranog djelovanja zemalja članica u zajedničkim pitanjima hidrografskih i kartografskih aktivnosti u regiji. Regionalne komisije djeluju u skladu s pravilima Međunarodne hidrografske organizacije svojim statutom, a program im se temelji na radnim programima IHO-a, čijom realizacijom na regionalnoj razini doprinose realizaciji ciljeva IHO-a na svjetskoj razini.  

U trodnevnom radu 21. konferencije MBSHC-a, prema unaprijed utvrđenom dnevnom redu, razmatrana su aktualna pitanja iz triju tematskih radnih programa IHO-a: administrativna pitanja, pitanja u vezi s radom i programom radnih skupina za tehničke standarde te pitanja suradnje na različitim projektima i izgradnji hidrografskih kapaciteta članica u regiji MBSHC-a.

Hrvatska, kao priznata punopravna članica IHO-a, i na ovoj je konferenciji bila zapažena zbog proaktivnog pristupa, a posebno zbog njezina nacionalnog izvješća. Prepoznavanjem ključnih pitanja koja se odnose na svakodnevni rad i buduća očekivanja u pogledu hidrografske službe, te njihovim navođenjem u zaključcima tog izvješća stvoren je okvir za razmatranje i djelovanje ne samo za vrijeme konferencije nego i u narednom razdoblju. U skladu s tim, jedna od aktivnosti donesenih za sve članice u razdoblju između dviju konferencija (MBSHC21/14) glasi: „Države članice potiču se da obrate pozornost na popis aktivnosti od interesa koje je predložila Hrvatska u svojem nacionalnom izvješću, te da na sljedećem sastanku izvijeste o napretku ostvarenom u vezi s navedenim temama“. (detaljnije u Izvješću HR na: www.hhi.hr)

Osim sudjelovanja u radu konferencije, održana su i dva odvojena sastanka s predstavnicima Italije i Crne Gore na temu rješavanja problema preklapanja elektroničkih navigacijskih karata.

Tijekom pauza razmijenjena su mišljenja s predstavnicima dvaju RENC-ova (PRIMAR-a i IC-ENC-a) te predstavnicima proizvođača opreme, kao i s predstavnicima hidrografskog ureda UK koji obavljaju administrativne poslove u vezi s licenciranjem podataka HHI-a u izvedenim proizvodima trećih strana.

Poveznica: Bulletin Report covering the MBSHC21

Zadnje vijesti