HHI domaćin međunarodne radionice o kontroli kvalitete ENC-ova, 8 - 10.12.2015.

15.12.2015. 15:50:00
HHI domaćin međunarodne radionice o kontroli kvalitete ENC-ova, 8 - 10.12.2015.

U Hrvatskom hidrografskom institutu prošlog je tjedna održana trodnevna međunarodna radionica organizirana u suradnji s PRIMAR RENC-om (Regional ENC Coordinating Centre - RENC). Predavač na radionici bio je Stig Osaland iz norveškog Centra za elektroničke karte (Electronic Chart Centre), svjetski poznati stručnjak u području elektroničkih karta (ENC) i ICT-a. Uz šest sudionika iz HHI-a, na radionici su sudjelovala i tri predstavnika hidrografskog ureda Ukrajine te dva predstavnika hidrografskog ureda Crne Gore.

Tema ove radionice bila je kontrola kvalitete i načini provjere ENC-ova prije distribucije prema krajnjim korisnicima korištenjem naprednih ICT alata i usluga koje je razvio PRIMAR u suradnji sa svojih petnaest stalnih država članica (pogledaj galeriju).

PRIMAR je jedan od tri svjetska regionalna koordinacijska centra za ENC (RENC), uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org).

Prvenstvena je uloga PRIMAR-a osiguranje ujednačene visoke kvalitete ENC-ova različitih država proizvođača i njihove dostupnosti na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7).

Hrvatska, kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005), osim što koristi alate i usluge PRIMAR-a radi osiguranja najviše kvalitete svojih ENC-ova (trenutno 96 ćelija) i preko PRIMAR-a osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa. Na taj način, za vrijeme članstva u PRIMAR-u HHI stalno daje svoj doprinos tehnološkom-tehničkom i organizacijskom razvoju PRIMAR-a. Osim toga, Hrvatska (HHI) je dvaput bila domaćin sastanka glavnog upravljačkog tijela PRIMAR-a (PRIMAR ADVISORY COMMITTEE - PAC), posljednji put u studenom prošle godine. Predstavnici HHI-a donedavno su redovito sudjelovali i na sastancima Zajedničke (PRIMAR, IC-ENC) radne skupine tehničkih eksperata (The Joint Technical Experts Working Group - JTEWG).

Uvažavanjem obveze Hrvatske kao potpisnice SOLAS konvencije u pogledu izrade i obvezne upotrebe ENC-ova, HHI je prepoznao važnost osiguranja pouzdanosti i kvalitete ENC-ova dobro organiziranim proizvodnim i validacijskim postupcima. Stoga je prepoznao i važnost ponuđene radionice, te je domaćinstvo, organizaciju i sudjelovanje svojeg osoblja u radionici sa zadovoljstvom prihvatio. Posebno je zadovoljstvo to da su na radionicu pozvani i da su u njoj aktivno sudjelovali cijenjeni gosti i kolege iz hidrografskih ureda Ukrajine i Crne Gore.

Kroz devet obrađenih tematskih modula, od kojih je svaki popraćen odgovarajućim simulacijskim vježbama sa stvarnim podacima i validacijskim alatima, uz diskusije i razmjene mišljenja, ispunjena su sva očekivanja i ciljevi radionice. Kao potvrdu da su savladali potrebna znanja i vještine u korištenju validacijskih alata i procedura kontrole kvalitete ENC podataka, svim sudionicima radionice dodijeljene su i svjedodžbe.

Predstavnici PRIMAR-a redovito održavaju ovakve radionice diljem svijeta za države koje su punopravne članice PRIMAR-a.

Zadnje vijesti