27. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

10.11.2020. 11:54:00
27. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

Od 5. do 6. studenog 2020. održana je 27. redovita godišnja sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u u nastavku). Zbog posebnih okolnosti uslijed pandemije, sjednica je održana kao video konferencija pod predsjedanjem Francuske. Hrvatsku su na sastanku zastupali ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice Željko Bradarić.

Na dnevnom redu dvodnevnog sastanka govorilo se o uobičajenim temama koje su vezane za strateška, tehnička, financijska i administrativna pitanja rada PRIMAR-a za razdoblje od 26. sjednice PAC-a.

U okviru tematske skupine tehničkih pitanja predstavljena su unapređenja postojećih usluga i funkcionalnosti PRIMAR-a koje su na raspolaganju njegovim članicama. Posebno je analiziran napredak na višegodišnjem projektu (2018. – 2023.) za izgradnju kapaciteta i funkcionalnosti PRIMAR-a u vezi s prelaskom na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karata (ENC) prema S-101 standardu IHO-a. Utvrđeno je da su se planirane aktivnosti za 2020. godinu odvijale prema planu te su identificirani rizici analizirani i ažurirani, osobito u pogledu rada na planiranim aktivnostima u okolnostima pandemije. Odobren je plan aktivnosti i financijski plan projekta za 2021. te je usvojen i prijedlog izrade projektnog zadatka za distribuciju službenih nautičkih publikacija u digitalnom obliku (PDF formatu), kao i projektnog zadatka u vezi s ostalim proizvodima i uslugama u okviru S-100 standarda IHO-a. Također su razmotrene dopune Strateškog plana PRIMAR-a u vezi s promjenama koje donosi implementacija S-100 standarda IHO-a. Imajući u vidu pogodnost video sastanka, na njemu su sudjelovali i pojedini stručnjaci u tim područjima.

U dvodnevnom radu odbora Hrvatska se još jednom iskazala kao aktivna članica, sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnoga dnevnog reda.

Po završetku 27. sastanka PAC-a, Hrvatska je od Francuske preuzela predsjedanje tijekom idućeg dvogodišnjeg razdoblja. Prema Statutu PAC-a, predsjedatelj PAC-a direktor je hidrografskog ureda punopravne članice PRIMAR RENC-a.

O PRIMAR-u

PRIMAR je jedan od triju svjetskih regionalnih koordinacijskih centara za ENC (RENC) koji je uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org). Uloga je PRIMAR-a ponajprije osiguravanje ujednačene visoke kvalitete ENC-ova različitih država proizvođača i njihove dostupnosti na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7). PRIMAR je neprofitna organizacija, a prihode koje ostvari prodajom ENC-ova ulaže u održavanje postojećih i razvoj novih usluga i funkcionalnosti. U kontekstu tehnoloških rješenja i brojnih usluga koje pruža, PRIMAR je prepoznat kao vodeći RENC.

Hrvatska kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005.), osim što se koristi alatima i uslugama PRIMAR-a radi osiguravanja najviše kvalitete svojih ENC-ova (trenutno 263 ćelije) te zahvaljujući PRIMAR-u osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa. Dvaput je bila domaćin sjednice PAC-a, posljednji put u studenom 2014.

Zadnje vijesti

28.11.2023.
HHI na IHO Alumni seminaru

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade Nippon, od 25. do 27. listopada 2023. u Londonu je održan treći po redu CHART Project Alumni Seminar. Na trodnevni seminar pozvani su polaznici iz nacionalnih hidrografskih ureda koji su dosada stekli status pomorskog kartografa...

opširnije HHI na IHO Alumni seminaru