26. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

9.10.2019. 10:54:00
26. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a

Od 2. do 4. listopada 2019. u Stavangeru (Norveška) održana je redovita godišnja 26. sjednica Savjetodavnog odbora PRIMAR-a (više o PRIMAR-u u nastavku). Norveški hidrografski ured bio je domaćin skupa. Hrvatsku su na sastanku zastupali Vinka Kolić, ravnateljica, kao voditeljica delegacije i Željko Bradarić, pomoćnik ravnateljice za međunarodne i EU poslove, kao član delegacije.

Na dnevnom redu dvodnevnog sastanka bile su uobičajene teme u vezi sa strateškim, tehničkim, financijskim i administrativnim pitanjima rada PRIMAR-a za razdoblje od 25. sjednice PAC-a.

U okviru tematske skupine tehničkih pitanja prezentirana su unapređenja postojećih usluga i funkcionalnosti PRIMAR-a koje su na raspolaganju njegovim članicama. Posebno je analiziran napredak na višegodišnjem projektu (2018-2023) za izgradnju kapaciteta i funkcionalnosti PRIMAR-a u vezi s prelaskom na novu generaciju elektroničkih navigacijskih karta (ENC) prema IHO standardu S-101. Utvrđeno je da su se planirane aktivnosti za 2019. godinu odvijale prema planu te su analizirani i ažurirani identificirani rizici. Odobren je plan aktivnosti i financijski plan projekta za 2020. Razmotrena je i mogućnost pružanja nekih usluga PRIMAR-a drugim zainteresiranim hidrografskim uredima i organizacijama. Usvojene su izmjene i dopune Strateškog plana PRIMAR-a.

U dvodnevnom radu odbora Hrvatska se još jednom iskazala kao aktivna članica sudjelujući s prijedlozima i raspravama o svim točkama opsežnog dnevnog reda.

U nizu bilateralnih susreta s predstavnicima članica PRIMAR-a, uprave PRIMAR-a, predstavnikom IHO-a, te s predstavnikom domaćina razmijenjeni su stavovi i mišljenja o temama sastanka kao i o ostalim pitanjima iz svakodnevnog rada hidrografskih ureda.

O PRIMAR-u

PRIMAR je jedan od triju svjetskih regionalnih koordinacijskih centara za ENC (RENC), uspostavljen prema načelima iz WEND (Worldwide ENC Database) rezolucije IHO-a o uspostavi RENC-a. PRIMAR organizacijski predstavlja međudržavnu multilateralnu suradnju punopravnih članica (više o PRIMAR-u na www.primar.org). Prvenstvena je uloga PRIMAR-a osigurati ujednačenu visoku kvalitetu ENC-ova različitih država proizvođača i njihovu dostupnost na svjetskoj razini krajnjim korisnicima na brodovima i drugim službama na kopnu i moru (24/7). PRIMAR je neprofitna organizacija, a prihode ostvarene od prodaje ENC-ova ulaže u održavanje postojećih i razvoj novih usluga i funkcionalnosti. U kontekstu tehnoloških rješenja i brojnih usluga koje pruža, PRIMAR je prepoznat kao vodeći RENC.

Hrvatska, kao dugogodišnja punopravna članica PRIMAR-a (od 25. listopada 2005.), osim što koristi alate i usluge PRIMAR-a kako bi osigurala najvišu kvalitetu svojih ENC-ova (trenutno 232 ćelija) i preko PRIMAR-a osigurava njihovu dostupnost krajnjim korisnicima, od prvog dana aktivno sudjeluje u radu PRIMAR-ovih tijela i radnih grupa. Dvaput je bila domaćin sjednice PAC-a, posljednji put u studenom 2014.

Zadnje vijesti

14.6.2024.
Sudjelovanje predstavnika HHI-ja na radionici „Razvoj i implementacija pomorskih sigurnosnih informacija (MSI Development & Implementation)“

Na poziv te pod pokroviteljstvom i u organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), Hidrografske komisije za Sredozemno i Crno more (MBSHC) i Turske ratne mornarice / Odjela za plovidbu, hidrografiju i oceanografiju (TN-ONHO), Hrvatski hidrografski Institut...

opširnije Sudjelovanje predstavnika HHI-ja na radionici „Razvoj i implementacija pomorskih sigurnosnih informacija (MSI Development & Implementation)“