Studeni 2014.
2014/11
Datum objave: 04. 12. 2014.
Broj oglasa: 75
PDF: ozp201411.pdf
Broj kupona: 1
Kuponi:
Ispravlja karte
Ispravlja publikacije
Napomena

Na snagu je stupio: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom - Narodne novine br.140/14 od 19. studenog 2014. godine. VTS usluge pružaju se u fazi testiranja do 15. rujna 2015. godine, a nakon čega se pružaju operativno.