Rujan 2000.
2000/09
Datum objave: 02. 10. 2000.
Broj oglasa: 25
PDF: ozp200009.pdf
Broj kupona: 2
Kuponi:
Ispravlja karte
Ispravlja publikacije