155

Oštri rt - Rt Semani

Oznaka:155
Naziv karte:Oštri rt - Rt Semani
Kategorija:Ostale pomorske karte
Mjerilo:1:200000
Format:B1
ISBN:--
Rubovi karte
42º25’
19º49’
40º44’
18º18’
155

Oštri rt - Rt Semani

OZP
Održavanje OZP-om: NE
Napomena

Ova karta nije za navigaciju.