171

Kerkira - Levkas

Oznaka:171
Naziv karte:Kerkira - Levkas
Kategorija:Ostale pomorske karte
Mjerilo:1:200000
Format:B1
ISBN:--
Rubovi karte
39º54’
21º15’
38º47’
19º07’
171

Kerkira - Levkas

OZP
Održavanje OZP-om: NE
Napomena

Ova karta nije za navigaciju.