173

Akra Killini - Akra Akritas

Oznaka:173
Naziv karte:Akra Killini - Akra Akritas
Kategorija:Ostale pomorske karte
Mjerilo:1:200000
Format:B1
ISBN:--
Rubovi karte
38º08’
21º54’
36º27’
20º28’
173

Akra Killini - Akra Akritas

OZP
Održavanje OZP-om: NE
Napomena

Ova karta nije za navigaciju.