174

Marathopolis - Akra Maleas

Oznaka:174
Naziv karte:Marathopolis - Akra Maleas
Kategorija:Ostale pomorske karte
Mjerilo:1:200000
Format:B1
ISBN:--
Rubovi karte
37º04’
23º15’
35º56’
21º11’
174

Marathopolis - Akra Maleas

OZP
Održavanje OZP-om: NE
Napomena

Ova karta nije za navigaciju.