176

Golfo di Taranto

Oznaka:176
Naziv karte:Golfo di Taranto
Kategorija:Ostale pomorske karte
Mjerilo:1:200000
Format:B1
ISBN:--
Rubovi karte
40º38’
18º25’
39º32’
16º16’
176

Golfo di Taranto

OZP
Održavanje OZP-om: NE
Napomena

Ova karta nije za navigaciju.