177

Capo Trionto - Siderno Marina

Oznaka:177
Naziv karte:Capo Trionto - Siderno Marina
Kategorija:Ostale pomorske karte
Mjerilo:1:200000
Format:B1
ISBN:--
Rubovi karte
39º41’
17º40’
38º01’
16º14
177

Capo Trionto - Siderno Marina

OZP
Održavanje OZP-om: NE
Napomena

Ova karta nije za navigaciju.