HR400533

Šibenski kanal

ENC broj: HR400533
Naziv karte: Šibenski kanal
Kategorija: Prilazna
Mjerilo: 1:25000
Oznaka: 533
Datumi izdanja
Prvo izdanje: lipanj, 2015
Novo izdanje: srpanj, 2021
Rubovi karte
43º46’34”
15º54’52”
43º37’6”
15º44’30”
533

Šibenski kanal