HR4A0020

Dubrovnik

ENC broj: HR4A0020
Naziv karte: Dubrovnik
Kategorija: Prilazna
Mjerilo: 1:50000
Oznaka: 50-20
Datumi izdanja
Prvo izdanje: listopad, 2007
Novo izdanje: listopad, 2022
Rubovi karte
42º50’55”
18º18’18”
42º31’13”
17º39’54”
50-20

Dubrovnik