HR50535A

plan - Viška luka

ENC broj: HR50535A
Naziv karte: plan - Viška luka
Kategorija: Lučki plan
Mjerilo: 1:20000
Oznaka: 535A
Datumi izdanja
Prvo izdanje: prosinac, 2009
Rubovi karte
43º5’15”
16º13’22”
43º3’24”
16º10’32”
535A

plan - Viška luka