HR600M08

ACI marina Pula

ENC broj: HR600M08
Naziv karte: ACI marina Pula
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:2500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: ožujak, 2016
Rubovi karte
44º52’27”
13º50’51”
44º52’19”
13º50’37”

ACI marina Pula