HR600P03

Unije

ENC broj: HR600P03
Naziv karte: Unije
Kategorija: Pristanišni plan
Mjerilo: 1:3500
Oznaka:
Datumi izdanja
Prvo izdanje: travanj, 2019
Rubovi karte
44º38’13”
14º14’53”
44º38’8”
14º14’46”

Unije