50

Pakleni kanal

Oznaka:50
Naziv karte:Pakleni kanal
Kategorija:Lučki plan
Mjerilo:1:18000
Format:A1
ISBN:--
Datumi izdanja
Prvo izdanje:ožujak, 2008
Nova naklada:lipanj, 2017
Rubovi karte
43º12’42”
16º28’24”
43º7’48”
16º18’18”
50

Pakleni kanal

OZP
Održavanje OZP-om: DA

Dijelovi karte
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
Panel - Marina Palmižana 1:2500 43º9’50” 16º24’4” 43º9’40” 16º23’48”
Panel - Luka Hvar 1:5000 43º10’23” 16º27’2” 43º9’56” 16º26’34”
Napomena

Ova karta sadrži nekolika planova. Vidi "Dijelovi karte".