Panel

Pag

Oznaka:Panel
Naziv karte:Pag
Kategorija:Lučki plan
Mjerilo:1:5000
ISBN:--
Datumi izdanja
Novo izdanje:travanj, 2024
Rubovi karte
44º26’50,61”
15º03’19,04”
44º26’29”
15º02’59,04”
Panel

Pag

OZP
Održavanje OZP-om: DA
Karta je dio
Karta Naziv Mjerilo Sjever Istok Jug Zapad
100-19 - Silba - Pag 1:100000 44º40’00” 15º37’00” 44º06’30” 14º25’24”
MK-10 - Velebitski kanal 1:100000 44º36’24” 15º21’31” 44º10’24” 14º56’43”
Napomena

Ova karta je sastavni dio cjeline, te se ne može nabaviti samostalno. Karta sa ispravlja ispravkom za glavnu kartu. Pogledati u dijelu "Karta je dio od".