Mobilna web-aplikacija „Cro Nav Supportˮ

10.5.2021. 8:44:00
Mobilna web-aplikacija „Cro Nav Supportˮ

Hrvatski hidrografski institut objavio je mobilnu web-aplikaciju „Cro Nav Supportˮ koja je namijenjena za informativno praćenje Navigacijskih radiooglasa i Oglasa za pomorce na mobilnim telefonima.

Aplikaciju na hrvatskom i engleskom jeziku možete preuzeti na svoje mobilne uređaje na https://cns.hhi.hr ili skeniranjem QR koda.

Oglas za pomorce (OZP) mjesečno je izdanje Hrvatskog hidrografskog instituta kojim se održavaju pomorske karte i publikacije. Podaci koji su objavljeni u aplikaciji nisu službeni podaci. Za pretplatu na službeno tiskano izdanje OZP-a obratite se našim ovlaštenim distributerima.

Pregled radiooglasa putem aplikacije ne može biti zamjena za praćenje radiooglasa putem obalnih radiopostaja, niti oslobađa zapovjednike i/ili članove posada od odgovornosti za praćenje tih oglasa.

Zadnje vijesti